Bildiriler ve Tam Metinler Kitabını indirmek için tıklayınız.

İVEK Bio Ödülleri

İVEK Bio Ödüllerle ilgili sıralamalar aşağıda belirtilmiştir.

Poster ve sunum dalında ödül alanlar için bir sonraki İVEK Bio’ya ücretsiz katılım hakkı, startup birincisi için ise BİO 2019’a ücretsiz katılım hakkı verilmiştir.

Sözlü Sunum Ödülleri
1. Hasan Akbaba
2. Adil Meriç
3. Fatemeh Bahadori

Poster Sunum Ödülleri
1. Tuğba Elgün
2. Ragıp Soner Silme, Ömür Baysal, Agit Çetinkaya
3. Şadiye Burcu Özkavak

Startup Ödülü
1. Mikroliz- Medine Çotak

 

DAVET

Değerli Akademisyenler, Sayın Eczacı Meslektaşlarım, Bürokratlarımız, İlaç Endüstrimizin Çok Değerli Temsilcileri ve Sevgili Öğrenciler,

Uluslararası İVEK Biyoteknoloji Kongresi  (İVEK BİO 2018) 26-28 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da, Osmanlı Arşivleri toplantı salonlarında sizlerin katılımı ve katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

Sağlık alanına yönelik biyoteknolojik çalışmaların artmasıyla, biyoteknolojik ilaç üretimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Biyoteknolojik ürünlerin tedavide kullanılması ve ekonomide büyük pay almasıyla Farmasötik Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar ve geliştirilen ürünlerin sayısı da oldukça artmıştır. 2018 yılında en çok pazar payı bulunan ilaçların kanser, diyabet, otoimmün bozukluklar ve viral hastalıklara karşı kullanılan, biyoteknolojik yöntemlerle üretilen ilaçlar olduğu görülmektedir. Bu nedenle, gerçekleştirmeyi planladığımız kongrede sağlıkta biyoteknoloji alanında bilimsel katkıda bulunan, çalışan, biyoteknolojik ilaç üreten farklı platformları biraraya getirerek bu konuda güncel bilgileri aktarmayı ve  paylaşmayı amaçladık.  Ayrıca, ülkemizdeki Teknokentler ve Girişim (Start-up) firmalarının da  katılımıyla  biyoteknolojik ilaç ve  ürünlerdeki gelişmelerin ve yeni buluşların da  duyurulmasını hedefledik.

Aşağıda konu başlıkları belirtilen toplantıya sizleri davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.    

İVEK BİO 2018 Kongresi’nin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İngilizce hazırlanmış “Bildiri Özetleri” değerlendirilerek, kabul edilenler bildiri kitapçığında basılacaktır.

İVEK BİO 2018 Kongremizde İstanbul’da birlikte olmak dileğiyle,
Sevgi ve Saygılarımızla,

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Gülten KANTARCI

Kongre Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

 

 
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Gönderimi Başlangıç
15 Ağustos 2018
Bildiri Gönderimi Bitiş
12 Kasım 2018
Kongre Tarihleri
26-28 Kasım 2018

Bülten Aboneliği
Newsletter Subscription

Flag Counter