KOMİTELER

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Sabahattin Aydın

Organizasyon Komitesi
Burcum Uzunoğlu
Hızır Uzuner
İbrahim Yavuz
İsa Taktak
Mahmut Tokaç
Mustafa Bulun
Mustafa Durna
Mücahit Yinanç
M. Nihat Yinanç
Rabia Kahveci
Tayfun Gümüş
Umut Ağyüz
Zekeriya Avşar
Seyda Ay

Bilimsel Komite

Prof. Dr. Julide Akbuğa (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Türkan Eldem (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Gülten Kantarcı (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Osman Kılıç (Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı)
Prof. Dr. Fereidoun Mahboudi (Pasteur Institute of Iran)
Prof. Dr. Banu Onaral (Drexel University)
Prof. Dr. Ayşe Filiz Öner (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat Özgören (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadrettin Pençe (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Bakhos A. Tannous (Harvard Medical School)
Prof. Dr. Şaban Tekin (TÜBİTAK-MAM GMBE)
Prof. Dr. Zeki Topçu (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Selim Ünlü (Boston University)
Prof. Dr. Neşe Ünlü (Boston University)
Prof. Dr. Bayram Yılmaz (TÜSEB Genel Sekreteri)
Doç. Dr. Gülay Büyükköroğlu (Anadolu Üniversitesi)
Assoc. Prof. Rasoul Dinarrand (Tehran University of Medical Sciences)
Doç. Dr. Mert Döşkaya (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Rabia Kahveci (Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği)
Doç. Dr. Ali Demir Sezer (Marmara Üniversitesi) 
Doç. Dr. Emine Şalva (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Sevil Zencir (Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Yücel Başpınar (Ege Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Debeleç Bütüner (Ege Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Demir Dora (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Suna Özbaş Turan (Marmara Üniversitesi)
Dr. Aziz Çaylı (CEO, Florabio A.Ş.)
Dr. Barry Horwitz (Boston University)
Hisham Ibrahim (Japonya)

 

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Gönderimi Başlangıç
15 Ağustos 2018
Bildiri Gönderimi Bitiş
12 Kasım 2018
Kongre Tarihleri
26-28 Kasım 2018

Bülten Aboneliği
Newsletter Subscription

Flag Counter